Home
Produk 
Life Enzyme
Faedah pengedar 

1.Keuntungan runcit 20%-25% 

2.Bonus prestasi
18% 
3.Bonus pimpinan 14% 
4.Bonus jualan
kumpulan
tertinggi 2% 
5.Bonus eksekutif
3.75% 
6.Tabung intensif
kereta RM8888
+ 3% 
7.Tabung intensif
rumah RM30000
+ 2% 
8.Tabung
pendidikan anak
pengedar 
9.Sijil promosi 
10.Penghargaan pin 
11.Penghargaan
dalam CNI
News 
12.Seminar Pengedar
Cemerlang 
13.Seminar Sambil
Melawat 
14.Lawatan Luar
Negeri 

Bagaimanakah caranya anda boleh menjadi salah seorang dari usahawan CNI?

Untuk mendapat segala yang dijanjikan oleh CNI, anda perlu menjadi salah seorang dari usahawannya dengan mendaftar sebagai ahli. Pada kebiasaannya, seseorang yang telah menjadi ahli CNI akan mencari pengedar-pengedar baru untuk dijadikan organisasi di bawahnya atau pun 'downline'.
 

Bayaran untuk menjadi ahli CNI terdapat 2 jenis iaitu:

RM 60 : anda akan mendapat segala katalog lengkap mengenai produk CNI, fail 'starter kit', buku panduan produk, langganan majalah 'CNI News' selama setahun dan juga satu produk percuma iaitu CNI Royal Jelly (15 paket kecil) yang berharga RM 37.20. 

RM70 : anda akan mendapat segala katalog lengkap mengenai produk CNI, fail 'starter kit', buku panduan produk, langganan majalah 'CNI News' selama setahun dan juga satu produk percuma iaitu CNI Royal Jelly (30 paket kecil) yang berharga RM 72.00. 
Keahlian ini adalah untuk selama setahun dan 6 bulan dan perlu diperbaharui sebelum tamat. Bayaran tambahan ini adalah sebenarnya hanya untuk langganan majalah CNI News sahaja dan secara automatik keahlian kita akan dilanjutkan.

Untuk maklumat lanjut, sila hantar email kepada roslimn@hotmail.com atau hubungi 013-3443667(roslimn) atau salah seorang dari wakil usahawan kami yang hampir dengan anda untuk membuat temujanji.

kembali ke laman utama